Col·labora amb nosaltres!

El grup d’investigació Transducens de la Universitat d’Alacant desenvolupa productes innovadors amb forta component investigadora en àrees avançades com ara les tecnologies de la traducció, les biblioteques digitals o l’educació assistida per ordinador. Per posar alguns exemples, el treball del grup està darrere de projectes tan coneguts com ara el sistema de traducció automàtica Apertium, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes o el curs online massiu unimooc-æmprende.

Si voleu fer el vostre treball de fi de grau o màster, o les vostres pràctiques a empreses amb nosaltres, contacteu-nos.

Les tasques que desenvolupareu com a part de l’activitat formativa guardaran relació amb algunes de les línies anteriors. Hi aplicareu tècniques heterogènies provinents de camps com ara l’estadística, el processament del llenguatge natural, el desenvolupament web, la programació d’algorismes eficients, la interacció persona-màquina o l’aprenentatge automàtic, sempre dins de les vostres preferències. Us introduireu en un entorn de treball dinàmic i flexible que us permetrà començar a desenvolupar algunes de les competències necessàries per a poder incorporar-vos posteriorment en equips d’investigació i desenvolupament en tecnologies avançades.